Detta fokuserar vi på

Strandskyddsnätverket

Kontaktperson för nätverket: boel.lanne[a]naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen driver enträget arbetet med att försvara Sveriges stränder mot exploatering. Vi gör det både genom att försöka påverka lagstiftning och genom att bevaka och, vid behov, överklaga enskilda ärenden. Den strandskyddslag vi har idag är tyvärr inte så stark att den skyddar stränderna i den utsträckning som skulle behövas. Dessutom tillämpas lagen ofta felaktigt eller tolkas till exploatörers fördel. Detta drabbar naturen och begränsar allemansrätten, den unika och fantastiska rätt vi i Sverige har att vistas i och njuta av naturen även om vi inte äger den.

Pålning Skåpesund

Ideella föreningar som har färre än 2000 medlemmar (dvs alla kretsar i Bohuslän) får själva överklaga ärenden enligt miljöbalken. Fortfarande kvarstår kravet på att föreningarna enligt sina stadgar skall jobba för miljön och att de skall ha funnits i minst 3 år.

Om ni i er krets vill ha hjälp av Naturskyddsföreningen i Bohuslän med strandskyddsärenden kontakta någon av oss Boel Lanne eller Inge Löfgren. Vi har fullmakt från styrelsen att driva strandskyddsfrågor i Bohuslän. Vill ni driva ärenden själva så står vi naturligtvis gärna till tjänst som bollplank. Berätta gärna för oss om ärenden ni lyckas/ misslyckas med så kan vi vidarebefordra till de andra i strandskyddsnätverket.

Naturskyddsföreningen i Bohuslän fokuserar sitt arbete på att värna lagligt skyddade stränder och vatten från exploatering. I första hand går vi igenom politiska beslut i vissa kommuner och när vi ser att dispenser givits, som vi anser olagliga, överklagar vi till Länsstyrelsen eller Miljödomstolar.

Tryggö

I många av de fall vi agerat i de senaste åren har vi till slut fått rätt i Miljödomstolar och därefter är det meningen att aktuell kommun eller Länsstyrelsen skall se till att domarna följs. Tyvärr sker inte alltid så, vilket ibland beror på att tillsynen från samhället är för långsam, för kraftlös eller att privatpersonen eller företaget inte bryr sig om att följa domsluten.

Lilla Fånyttan bygge 2007

Naturskyddsföreningen i Bohuslän anser att om samhället har lagt ner resurser på att utreda och döma i olika ärenden, skall också domarna åtlydas. Annat vore ett oerhört slöseri med våra resurser och svensk lagstiftning skall följas av oss alla! Naturskyddsföreningen har nu bestämt sig för att öka våra polisanmälningar när vi stöter på fall där utfall av domstolsbehandlingar inte följs.

 

 

Marint skräp

Ett skepp kommer lastat… med vadå?
Vem minns inte den barnleken, men inte var det ett alternativ att säga att skeppet var lastat med skräp? Varje år dumpas lika mycket skräp i Nordsjön, som kan få rum i ett stort fraktfartyg, över 200 000 m3. Av detta hamnar 8 000 m3 på Bohusläns stränder. Resten når andra kuster, flyter omkring i havet eller sjunker till botten. Största delen av skräpet som hamnar i havet består av plast. Plasten medför många problem för det marina livet. Stora plastsäckar lägger sig på bottnarna och hindrar bottenlevande djurs levnad, nät och linor kan fisk och fåglar fastna i. Dessutom bryts plasten ner till små, små partikar när den utsätts för solljus. Forskare har nyligen upptäckt att de små plastpartiklarna, som kallas mikroplast, flyter omkring bland planktonen i havet. Plankton och mikroplast äts av fiskar och kommer på så sätt in näringskedjan. Man vet också att på mikroplasten samlas giftiga ämnen, som till slut kan hamna i oss människor när vi äter till exempel fisk.

Vad kan vi göra åt detta?
Först måste vi begära att vår regering aktivt arbetar för att försöka stoppa dumpningen av skräp till havs. Sedan behövs ytterligare resurser för strandstädning och insamling av skräp till havs och på land. Därutöver kan vi alla hjälpa till med att informera om problemen: När du köper en färjebiljett, fråga hur rederiet tar hand om sina sopor! När du själv är till sjöss eller på en strand, tag med ditt eget skräp hem och fyll gärna din påse med ytterligare lite skräp. Delta också i någon organiserad strandstädning! Hjälp till att påverka politikerna! Marint skräp och andra aspetker på den marina miljön är ett av de områden Naturskyddsföreningen i Bohuslän* intresserar sig för. Vi bevakar också strandskyddet, olika exploateringar och annat som påverkar den fina kustnaturen.

Inom föreningen finns flera nätverk, kanske just Havsnätverket vore något för dig? Du kan också ringa vårt kansli och be om hjälp att hitta till rätt personer, tel 072-309 79 89 eller besöka hemsidan.

Vill du bara stödja vårt arbete är du välkommen som medlem, det kostar 24 kr/månad för vuxna, 19 kr/mån för unga. Anmäl dig på www.naturskyddsforeningen.se/bli-medlem
*Lokala kustkretsar finns i Strömstad, Tanum, Lysekil-Munkedal, Orust, Tjörn, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, Göteborg, Öckerö.

Vill du lära dig mer om marint skräp? Här har vi samlat några filmer om ämnet. Ren Kust Bohuslän har sammanställt en matnyttig rapport som går att läsa i pdf Rapport Ren kust Bohuslän 2013

Text: Boel Lanne