Nätverket västerhavet

På den här sidan lägger vi infon som gått ut till nätverkets medlemmar kronologiskt med klickbara länkar. Mailutskick går inte att ändra på men här på hemsidan kan vi uppdatera informationen. Den mest aktuella informationen kommer att finnas i Microsoft Teams där vi har skapat en grupp för intern kommunikation. Om du vill vara med där kontakta Sebastian Thisted sebastian.thisted@naturskyddsforeningen.se eller 0737-269519

Info innan första mötet 2024-05-30
Mail som gick ut 2024-06-03 till Nätverkets medlemmar

Info innan första mötet 2024-05-30

Nätverket Västerhavet är bildat för utbildning och digitala träffar. Vi vill öka kunskapen, medvetenheten, slå hål på myter och bilda opinion om våra marina vattens betydelse. Vi vill hålla i digitala föreläsningar om marina miljön, möjligheter och hot, ca 10 st/år. Vi vill göra genuin skillnad för våra vatten! Från Skåne i söder till nordligaste Bohuslän! Nu hoppas vi att du vill vara med i nätverket och hjälpa oss i vårt arbete! Vi vill veta vilka frågor du tycker är viktiga. Du väljer själv hur mycket tid du vill lägga och vilken fråga du vill driva.

Vi har fått projektmedel från Naturskyddsföreningens Riksförening och från Naturskyddsföreningens länsförbund i Bohuslän så att vi kan komma igång. Från Kansli Väst får vi stöd, bl a med tekniken kring nätverksträffarna, föreläsningarna och inspelning av föreläsningarna. Vi har i ansökan utlovat samarbete mellan Bohuslän, Halland och Skåne.

Alla med intresser för marina frågor, speciellt de som rör Västerhavet är välkomna. För att lyssna och delta i de digitala föreläsningarna ställs inga krav, men för att delta i de träffar där vi beslutar om aktiviteter och föreläsningar skall man vara medlem i Naturskyddsföreningen.

Bli medlem i snf https://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/bli-medlem/

Bli medlem i Nätverket eller avanmäl dig:Genom att anmäla dig till nätverket säkrar du att få all information från oss. Maila till sebastian.thisted@naturskyddsforeningen.se så får vi också lite personlig kontakt! Vill ni avanmäla er senare från utskicket så är det bara att maila till samma adress.

Boel Lanne, ordf Länsförbundet Bohuslän

Sebastian Thisted, verksamhetsutvecklare Kansli Väst 0737 269519

Mail som gick ut 2024-06-03 till Nätverkets medlemmar.

Hej Nätverket Västerhavet! Torsdagen den 30e maj hade nätverket ett uppstartsmöte för att lära känna varandra, diskutera hur vi ville kommunicera med varandra och vad vi ville jobba med. Tack alla som deltog och gav av sin tid! Totalt var vi 17 personer med på mötet. Sebastian och Boel har försökt sammanfatta mötet. Vi lägger ut sammanfattningen på hemsidan här och den går att uppdatera ifall vi har missat något. https://bohuslan.naturskyddsforeningen.se/natverket-vasterhavet/ Vi hoppas att vi i stora drag har fått med det mest väsentliga:

Först introducerade vi oss för varandra och det kom folk från Skåne, Tjörn, Varberg, Halmstad, Göteborg, Öckerö, Kungsbacka mm. Det finns mycket kunskap och intresse i nätverket! Några nämnde att de var utbildade marinbiologer och flera hade tom jobbat på relevanta myndigheter. Det fördes en diskussion kring hur vi ska kommunicera med varandra och med omvärlden. Vi bestämde att vi skulle arbeta med Microsoft Teams internt och med många olika plattformar externt. Teams bestämdes därför att där är det enkelt att föra diskussioner och där kan man ha gemensamma filsystem och dokument som man jobbar i samtidigt. Det är också en fördel att Naturskyddsföreningens riksförening satsar på Teams de kommande åren så det kommer att finnas support där. 

Beslut: Sebastian fick i uppdrag att hjälpa alla att få tillgång till vårt Teams tills nästa möte. Här är en guide till att gå med i ett team. Den kan vara lite utdaterad i vissa avseenden. Manual – att ansluta till ett Team

När det gäller kommunikation med omvärlden var vi inte lika specifika och lämnade en del till framtida möten. 

Vi sammanställde en kort lista på kanaler där vi vill verka: Facebook, Instagram, X, Youtube, hemsidor, tidningar, debattartiklar, insändare, utställningar. 

Beslut: Vi vill ge medlemmar i nätverket relativt stor autonomi. Om du tex vill skriva en debattartikel så kommer nätverket att stötta dig och försöka hjälpa dig att ge den spridning. Sebastian fick i uppdrag att undersöka hur bra Teams är för att hålla digitala föreläsningar med flera hundra deltagare. 

Vi hade en öppen diskussion kring hur vi påverkar så mycket som möjligt och hur vi gör nytta som ett nätverk. Nätverket kom fram till att vi främst ska vara ett kunskapsbyggande nätverk och framförallt göra det genom digitala föreläsningar. Vi vill såklart också skriva debattartiklar, insändare och ge medlemmarna möjlighet att uttrycka sitt engagemang oavsett sätt! Nätverket var inte särskilt intresserade av att hålla debatter därför att de tenderar att urarta i konfrontation och inte bli särskilt konsensusbyggande. 

Vi hade en diskussion kring vilka föreläsningar vi ville samordna kring och Boel antecknade alla förslag som togs upp. De förslag som fördes fram bifogar vi i ett dokument här i mailet. Vi kom fram till att vi ville börja med två teman: Vindkraft och fisket. Klimatförändringar och överfiske är två av de största utmaningarna för Västerhavet och det finns mycket att säga om dessa teman. Två områden där vi kan bilda opinion helt enkelt. https://www.vattenmyndigheterna.se/vattendistrikt/vasterhavet/om-vasterhavet/utmaningar-i-vasterhavet.html https://www.vgregion.se/ov/vasterhavsveckan/lar-dig-om-vasterhavet/sa-mar-vasterhavet/ 

Det kommer såklart också finnas utrymme för de övriga förslagen på föreläsningar såsom: mat och hav, havsjuridik, havskunskap och invasiva arter. 

Beslut: När initial kontakt tagits med föreläsare så kan Sebastian sköta den praktiska kommunikationen. Föreläsningarna ska vara max 45 min som spelas in och som sen följs av max 60 min frågor/diskussion. Föreläsningarna ska spridas så brett som möjligt. 

Uppmuntran till alla i Nätverket! Bjud gärna in vänner som du tror är intresserade till nätverket. När väl föreläsningarna är satta så får ni gärna bjuda in så många som möjligt dit också. Be dem maila sebastian.thisted@naturskyddsforeningen.se Vi vill skala upp oss och bli fler och fler hela tiden.

Feedback från mötet: Vi tar jättegärna emot feedback om mötet och tar det inte personligt om ni är kritiska. Var det för långt? Behövs mer uppstyrning? Vad tycker ni?

Nästa nätverksträff: 22/8 kl 19:00

Vad händer nu: Under sommaren jobbar vi kollektivt med att hitta föreläsare för vindkraft och fiskeföreläsningarna så spikar vi allt tillsammans på mötet i augusti. 

Hoppas vi hörs och ses!