Dokument

Stadgar
NiB Stadgar

Årsstämmor
2014
2015

Styrelsens Verksamhetsberättelser
2013
2014 del 1
2014 del 2

NiB i media

Pressmeddelande: Jättelikt norskt muddringsprojekt hotar Bohuskusten och Sverige reagerar inte. Naturskyddsföreningen har skickat följande skrivelse till myndigheter och organisationer. Muddring Glomma 2015-09-20

Debattartikel i Göteborgs-Posten om strandskyddet
2014-04-10 Länk

Debattartikel i Göteborgs-Posten om bottentrålning i Brattenområdet
2014-01-19 Länk