Aktiviteter

Kretsarnas program 2019
Planerade aktiviteter kommer att annonseras digitalt, till exempel via kretsarnas hemsidor och e-postutskick. Medlemsprogrammet för Bohusläns kretsar, som förr distribuerats via medlemstidningen Sveriges natur, har lagts ned. Orsaken är ökade kostnader för tryck och distribuering.


Länsstämman 13 april 2019 kl. 11 (9.30) för Naturskyddsföreningen i Bohuslän på Ekocentrum i Göteborg

Naturskyddsföreningen i Bohuslän satsar på strandskyddet och naturreservat. 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän med 26 000 medlemmar håller i helgen den 13 april sin årsstämma i Göteborg. Man kommer att hålla flera föredrag och ev. något studiebesök.

Man kan konstatera att föreningens arbete med att bevaka att strandskyddet efterlevs och olagligt byggande i strandzonen förhindras blir alltmer framgångsrikt. Flera stora ärenden är under uppsegling i Bohusläns skärgård och arbetet med att bevaka det kinesiska projektet med att bygga en containerhamn i Lysekil kommer att fortsätta även om frågan för närvarande är vilande.

Raffinaderiet i Lysekil och deras förestående stora utsläpp är en viktig fråga både för länsförbundet och riks.

Framgång har föreningen även fått när det gäller ifrågasättandet av den stora bergtäkten i Ävja, Sotenäs.

Kollektivtrafiken i Bohuslän är ett annat ämne som bevakats under året. Det råder stort missnöje med Västtrafiks bristfälliga planering av det finmaskiga bussnätet och föreningen kommer därför att engagera sig aktivt för att bidra till att öka det kollektiva resandet.

Länsstyrelsens arbete med att försöka bevara och återställa de viktiga ålgräsängarna i Bohuslän noterar föreningen med tillfredsställelse. Dessa uppväxtområden för fiskyngel är oerhört viktiga för att bestånden av olika fiskarter i skärgården skall kunna återhämta sig.

För ytterligare information kontakta gärna 

Boel Lanne, ordförande

 

Program:

kl 9.30 Fika med smörgås

Kl 10 Introduktion och guidning av Malin Larsson från Ekocentrum

Kl 11 Årsmötesförhandlingar

kl 12 Lunch på Ekocentrum

Ca 13 – 15 Föredrag med Ulf Henningson om ovanlig byggteknik

 

Inbjudan länsstämma NiB 2019

Förvaltningsberättelse NiB 2018

Verksamhetsberättelse NiB 2018

Dagordning NiB länsstämma 190413

 

 

 

Inbjudan årsmöte NiB 2018
Förvaltningsberättelse NiB 2017
Verksamhetsberättelse NiB 2017
Dagordning NiB årsmöte 180421
Förslag till verksamhetsplan NiB 2018_19

 

 


Vårt regionkansli
Vill du se mer aktiviteter eller kanske träffa aktiva medlemmar ifrån andra delar i Västra Götaland och Halland?
Läs då mer på vårt regionkanslis hemsida. Kansliets roll är att stödja länsförbund och kretsar för att få till mer aktivitet och ett ökat samarbete i regionen. Varje år anordnas minst en kretsträff. Kansliet har för närvarande en person anställd.

Kontakta kansliet:
http://vast.naturskyddsforeningen.se/
Telefon: 0723-097989
E-post: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se