Aktiviteter

Länsstämma för Naturskyddsföreningen i Bohuslän skedde

Lördag 13 maj kl 10.00 på Bohusläns museum, Uddevalla. 

Utöver att gå igenom vad föreningen gjort under 2022  valdes styrelse, revisorer och valberedare för 2023. Styrelsens planer inför 2023-24 gicks igenom.

Stämmohandlingar:

Dagordning Länsstämma 2023 förslag

Förvaltningsberättelse NiB 2022

Verksamhetsberättelse del 2 för 2022

Förslag till verksamhetsplan 2023-våren 2024

Stadgar fastslagna NiB 20220521

 

 

 

 

Länsstämman för Naturskyddsföreningen i Bohuslän 2021 skedde lördagen den 21:a maj 2022.

Länsstämman genomfördes i Ramsöns naturreservat i Hakefjorden, Jörlanda i Stenungsunds kommun.

Årets länsstämma genomfördes utan några sensationella punkter, alltså en snabb och formell process. Därefter avtackades den avgående kassören för sina drygt 15 år som kassör i föreningen. Han har även nyligen fått Silverfalken av Riksföreningen för sitt långa och gedigna arbete som riksstyrelsens kassör.

Efter stämmoförhandlingarna med fika fick vi en lång och fin promenad på Ramsön med Ole som guide. Ön består av två flacka, långsmala bergryggar som binds samman av en sandavlagring. Ett fint bevarat gammalt kustjordbruk där stengärdesgårdarna och de öppna dikena påminde om dåtida brukningsmetoder. Den enorma blomsterprakten  var dock det som beundrades mest av oss. Mängden och mångformigheten av ängsblommor och lavar var fantastisk. I denna inspirerande miljö gick dagen väldigt fort trots regnet, alltså väl värt ett besök.

En länsstämma är alltid ett bra tillfälle att besöka ett intressant ställe samtidigt som man håller stämma. Även ett tillfälle att diskutera saker och ting med andra medlemmar.

 

Dagordning Länsstämma 2022

Förvaltningsberättelse NiB 2021

Verksamhetsberättelse del 2 NiB 2021

Motion om att inte utse utbildningsledare (1)

Motion om möjlighet att ha stämma fram till 31 maj

Förslag till stadgar

Förslag till verksamhetsplan för maj 2022-våren 2023

 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän satsar på strandskyddet och naturreservat. 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän har drygt 27 000 medlemmar.

Man kan konstatera att föreningens arbete med att bevaka att strandskyddet efterlevs och olagligt byggande i strandzonen förhindras blir alltmer framgångsrikt. Flera stora ärenden är under uppsegling i Bohusläns skärgård och arbetet med att bevaka det kinesiska projektet med att bygga en containerhamn i Lysekil kommer att fortsätta även om frågan för närvarande är vilande.

Raffinaderiet i Lysekil och deras förestående stora utsläpp är en viktig fråga både för länsförbundet och riks.

Framgång har föreningen även fått när det gäller ifrågasättandet av den stora bergtäkten i Ävja, Sotenäs.

Kollektivtrafiken i Bohuslän är ett annat ämne som bevakats under året. Det råder stort missnöje med Västtrafiks bristfälliga planering av det finmaskiga bussnätet och föreningen kommer därför att engagera sig aktivt för att bidra till att öka det kollektiva resandet.

Länsstyrelsens arbete med att försöka bevara och återställa de viktiga ålgräsängarna i Bohuslän noterar föreningen med tillfredsställelse. Dessa uppväxtområden för fiskyngel är oerhört viktiga för att bestånden av olika fiskarter i skärgården skall kunna återhämta sig.

För ytterligare information kontakta gärna 

Boel Lanne, ordförande


Vårt regionkansli
Vill du se mer aktiviteter eller kanske träffa aktiva medlemmar ifrån andra delar i Västra Götaland och Halland?
Läs då mer på vårt regionkanslis hemsida. Kansliets roll är att stödja länsförbund och kretsar för att få till mer aktivitet och ett ökat samarbete i regionen. Varje år anordnas minst en kretsträff. Kansliet har för närvarande en person anställd.

Kontakta kansliet:
http://vast.naturskyddsforeningen.se/
Telefon: 0723-097989
E-post: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se