Aktiviteter

Länsstämma för Naturskyddsföreningen i Bohuslän skedde lördagen den 13 april på Bohusläns museum, Uddevalla. 

Föredraget om Preems raffinaderi i Lysekil var intressant och gav många tankeställare, tack Inge för detta.

Årsmötet innehöll de traditionella punkterna och genomfördes snabbt och effektivt.

En länsstämma är alltid ett bra tillfälle att besöka ett intressant ställe samtidigt som man håller stämma. Även ett tillfälle att diskutera saker och ting med andra medlemmar.

Stämmohandlingar:

Dagordning Länsstämma 2024 förslag

Förvaltningsberättelse NiB 2023

Verksamhetsberättelse Naturskyddsföreningen Bohuslän 2023

 

 

 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän satsar på strandskyddet och naturreservat. 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän har drygt 27 000 medlemmar.

Man kan konstatera att föreningens arbete med att bevaka att strandskyddet efterlevs och olagligt byggande i strandzonen förhindras blir alltmer framgångsrikt. Flera stora ärenden är under uppsegling i Bohusläns skärgård och arbetet med att bevaka det kinesiska projektet med att bygga en containerhamn i Lysekil kommer att fortsätta även om frågan för närvarande är vilande.

Raffinaderiet i Lysekil och deras förestående stora utsläpp är en viktig fråga både för länsförbundet och riks.

Framgång har föreningen även fått när det gäller ifrågasättandet av den stora bergtäkten i Ävja, Sotenäs.

Kollektivtrafiken i Bohuslän är ett annat ämne som bevakats under året. Det råder stort missnöje med Västtrafiks bristfälliga planering av det finmaskiga bussnätet och föreningen kommer därför att engagera sig aktivt för att bidra till att öka det kollektiva resandet.

Länsstyrelsens arbete med att försöka bevara och återställa de viktiga ålgräsängarna i Bohuslän noterar föreningen med tillfredsställelse. Dessa uppväxtområden för fiskyngel är oerhört viktiga för att bestånden av olika fiskarter i skärgården skall kunna återhämta sig.

För ytterligare information kontakta gärna 

Boel Lanne, ordförande


Vårt regionkansli
Vill du se mer aktiviteter eller kanske träffa aktiva medlemmar ifrån andra delar i Västra Götaland och Halland?
Läs då mer på vårt regionkanslis hemsida. Kansliets roll är att stödja länsförbund och kretsar för att få till mer aktivitet och ett ökat samarbete i regionen. Varje år anordnas minst en kretsträff. Kansliet har för närvarande en person anställd.

Kontakta kansliet:
http://vast.naturskyddsforeningen.se/
Telefon: 0723-097989
E-post: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se