Aktiviteter

Kretsarnas program 2021
Planerade aktiviteter kommer att annonseras digitalt, till exempel via kretsarnas hemsidor och e-postutskick. Medlemsprogrammet för Bohusläns kretsar, som förr distribuerats via medlemstidningen Sveriges natur, har lagts ned. Orsaken är ökade kostnader för tryck och distribuering.


Länsstämman för Naturskyddsföreningen i Bohuslän 2021 hölls via internet och detta pga. de restriktioner som gäller i dessa pandemitider.

En länsstämma har alltid varit ett bra tillfälle att besöka ett intressant ställe samtidigt som man håller stämma. Även ett tillfälle att diskutera saker och ting med andra medlemmar.

Men nu råder en pandemi, covid-19 viruset ställer till en massa besvär. Detta resulterade i ett digitalt årsmöte med alla deltagare spridda över Bohuslän med omnejd.

Efter en del inkörningsproblem kom dock stämman igång och alla punkter på dagordningen kunde raskt avklaras, ingenting kontroversiellt fanns att diskutera. Med god ordning och god disciplin gick det att genomföra trots det stora antalet deltagare. Tråkigt att inte mötas fysiskt men det blev en massa resor vilka inte blev av, alltså ett plus för miljön ändå.

Men vi hoppas på att se varandra till hösten när alla restriktioner är borta.

 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän satsar på strandskyddet och naturreservat. 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän med drygt 27 000 medlemmar höll för några helger sedan sin årsstämma, digitalt och detta beroende på osäkerheten i utvecklingen av Corona epidemin.

Man kan konstatera att föreningens arbete med att bevaka att strandskyddet efterlevs och olagligt byggande i strandzonen förhindras blir alltmer framgångsrikt. Flera stora ärenden är under uppsegling i Bohusläns skärgård och arbetet med att bevaka det kinesiska projektet med att bygga en containerhamn i Lysekil kommer att fortsätta även om frågan för närvarande är vilande.

Raffinaderiet i Lysekil och deras förestående stora utsläpp är en viktig fråga både för länsförbundet och riks.

Framgång har föreningen även fått när det gäller ifrågasättandet av den stora bergtäkten i Ävja, Sotenäs.

Kollektivtrafiken i Bohuslän är ett annat ämne som bevakats under året. Det råder stort missnöje med Västtrafiks bristfälliga planering av det finmaskiga bussnätet och föreningen kommer därför att engagera sig aktivt för att bidra till att öka det kollektiva resandet.

Länsstyrelsens arbete med att försöka bevara och återställa de viktiga ålgräsängarna i Bohuslän noterar föreningen med tillfredsställelse. Dessa uppväxtområden för fiskyngel är oerhört viktiga för att bestånden av olika fiskarter i skärgården skall kunna återhämta sig.

För ytterligare information kontakta gärna 

Boel Lanne, ordförande


Vårt regionkansli
Vill du se mer aktiviteter eller kanske träffa aktiva medlemmar ifrån andra delar i Västra Götaland och Halland?
Läs då mer på vårt regionkanslis hemsida. Kansliets roll är att stödja länsförbund och kretsar för att få till mer aktivitet och ett ökat samarbete i regionen. Varje år anordnas minst en kretsträff. Kansliet har för närvarande en person anställd.

Kontakta kansliet:
http://vast.naturskyddsforeningen.se/
Telefon: 0723-097989
E-post: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se