Aktiviteter

Kretsarnas program 2018
Planerade aktiviteter kommer att annonseras digitalt, till exempel via kretsarnas hemsidor och e-postutskick. Medlemsprogrammet för Bohusläns kretsar, som förr distribuerats via medlemstidningen Sveriges natur, har lagts ned. Orsaken är ökade kostnader för tryck och distribuering.


Länsstämman 21 april 2018 för Naturskyddsföreningen i Bohuslän på Marstrands havshotell

Naturskyddsföreningen i Bohuslän satsar på strandskyddet och naturreservat. 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän med 26 000 medlemmar höll i helgen sin årsstämma i Marstrand. Man avslutade med en vandring i naturreservatet Södra Koön som nyligen inrättats efter ett mångårigt förarbete från naturskyddsföreningen i Kungälv.

Till ordförande omvaldes biokemisten Boel Lanne från Öckerö som kunde konstatera att föreningens arbete med att bevaka att strandskyddet efterlevs och olagligt byggande i strandzonen förhindras blir alltmer framgångsrikt. Ett stort ärende är under uppsegling i Göteborgs skärgård och arbetet med att bevaka det kinesiska projektet med att bygga en containerhamn i Lysekil kommer att fortsätta även om frågan för närvarande är vilande.

Framgång har föreningen även fått när det gäller ifrågasättandet av den stora bergtäkten i Ävja, Sotenäs.

Kollektivtrafiken i Bohuslän är ett annat ämne som kommer att bevakas under året. Det råder stort missnöje med Västtrafiks bristfälliga planering av det finmaskiga bussnätet och föreningen kommer därför att engagera sig aktivt för att bidra till att öka det kollektiva resandet.

Länsstyrelsens arbete med att försöka bevara och återställa de viktiga ålgräsängarna i Bohuslän noterar föreningen med tillfredsställelse. Dessa uppväxtområden för fiskyngel är oerhört viktiga för att bestånden av olika fiskarter i skärgården skall kunna återhämta sig.

För ytterligare information kontakta gärna 

Boel Lanne, ordförande

 

Program:

Kl 9:30 Fikabuffe på Marstrands havshotell
Kl 10 Lars Jacobsson från Västkuststiftelsen berättar om det utvidgade naturreservatet Marstrand. Lars kommer fokusera på praktiska åtgärder i naturen som utförs i samband med att detta reservat bildas.
Kl 11 Årsmötesförhandlingar
kl 12 Lunch. Det kommer finnas lunchpaket till alla som föranmält sig. Om vädret är dåligt äter vi inomhus annars tar vi med maten ut i naturen.
Ca 13- Guidad vandring i reservatet Södra Koön. Kungälvskretsen visar oss det finaste av reservatet.

Inbjudan årsmöte NiB 2018
Förvaltningsberättelse NiB 2017
Verksamhetsberättelse NiB 2017
Dagordning NiB årsmöte 180421
Förslag till verksamhetsplan NiB 2018_19

Guidad tur på södra Koön

Två representanter från Kungälvskretsen guidade oss runt Klockarringen vilket ligger mitt i området på södra Koön. Detta är reservat vilket eventuellt kommer att utvidgas. Betade ängar, hamlade träd, lövskog, rara växter, diverse fågelarter, kor och ett levande kulturlandskap är vad som bjöds under ca två timmars vandring i strålande solsken. Vi intog även lunchen ute i det gröna.

 

 


Vårt regionkansli
Vill du se mer aktiviteter eller kanske träffa aktiva medlemmar ifrån andra delar i Västra Götaland och Halland?
Läs då mer på vårt regionkanslis hemsida. Kansliets roll är att stödja länsförbund och kretsar för att få till mer aktivitet och ett ökat samarbete i regionen. Varje år anordnas minst en kretsträff. Kansliet har för närvarande en person anställd.

Kontakta kansliet:
http://vast.naturskyddsforeningen.se/
Telefon: 0723-097989
E-post: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se