Hederspriset Strandskatan 2015

Göteborg den 10 juni, 2015.

Pressrelease:

Naturskyddsföreningen i Bohuslän tilldelar idag landshövding Lars Bäckström föreningens hederspris “Strandskatan”.
Motiveringen lyder: ”För hans konsekventa och rakryggade försvar av strandskyddet som har avgörande betydelse för att Bohusläns kust även i framtiden skall förbli opåverkad av kortsiktig exploatering. Hans agerande ligger helt i linje med de principer som ingår i den allemansrätt som är en av grundstenarna i svensk lagstiftning”.

IMG_1204 Nöjd LB 10juni2015 Lars Bäckström med Strandskatan.

Strandskatepriset är en hedersbevisning som Naturskyddsförening Bohuslän delar ut till personer eller organisationer som gjort värdefulla insatser för att främja miljön eller miljövårdsarbete i Bohuslän. Det består av en naturtrogen modell av en strandskata snidad i trä. Priset delas ut efter beslut i föreningens styrelse. Förslag till pristagare kan lämnas av de 14 lokala kretsar(föreningar) som ingår i Naturskyddsförening Bohuslän med dess tillsammans 23.000 medlemmar.

IMG_1198 LB  och BL
Lars Bäckström och ordförande för Naturskyddsföreningen i Bohuslän, Boel Lanne.

Strandskatan (Haematopus ostralegus) är Bohusläns landskapsfågel. Den är svart-vit med lång röd näbb, röda ben och röda ögon. En vacker fågel som knappast kan förväxlas med någon annan. Det är en utpräglad kustfågel som trivs på öppen strandmark och strandängar. Den lever främst av musslor, snäckor och blötdjur som den finner längs sand och grusstränder. I Bohusläns kustsamhällen är strandskatans ankomst ett säkert och efterlängtat vårtecken när den i mars återkommer från vinterkvarteret i länderna kring södra Nordsjön.

Bland tidigare mottagare av Naturskyddsföreningen i Bohusläns miljöpris kan nämnas:
2011 Lena Ek för att hon i pressen lovade att öka skyddet av de marina Natura2000 områdena.
2010 Göteborgs kommun för dess beslut att införa trängselavgifter
2009 Gunnar Rasmusson, Tanum, för hans kamp sedan decennier tillbaka för att en marin nationalpark skulle bildas med Koster som bas. Priset gavs till Gunnar kvällen innan den officiella invigningen av nationalparken ”Kosterhavet”.
2008 Isabella Lövin för hennes bok ”Tyst hav-jakten på en sista matfisken”
2007 Kåre Ström för hans engagemang i Torsvikens reservat, Göteborg.
2005 Harald Saxvik, Öckerö, för hans mångåriga miljöengagemang, från kampen mot avloppstunnel utanför Hönö till bilbroar till skärgården och till f d läraren Bengt Andersson för hans förmåga att förmedla miljökunskap till elever.
Kurt Göransson grundare av Ekoslakteriet i Varekil.

Naturskyddsföreningen i Bohuslän bildades 1974 och har idag drygt 23 000 medlemmar. Svenska Naturskyddsföreningen är en ideell och politiskt obunden förening. Den är den största naturskyddsföreningen i Sverige med ca 220 000 medlemmar. Naturskyddsföreningen verkar på tre olika plan; med en riksstyrelse som bevakar regering och riksdag, länsorganisationer (t.ex. Naturskyddsföreningen i Bohuslän) som verkar i länen och lokala kretsar, som vanligen sammanfaller med kommuner. Naturskyddsföreningen i Bohuslän omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust, Tjörn, Sotenäs, Kungälv, Stenungsund, Lerum, Göteborg, Härryda, Partille, Mölndal och Öckerö.