Välkommen till Naturskyddsföreningen i Bohuslän

Hederspriset Strandskatan för 2016 går till miljöinspektör
Per-Olof Samuelsson för hans mångåriga och systematiska arbete med att förhindra att mänsklig aktivitet skall förorena mark och vatten.
Läs mer här!

NiB bildades i början av 70-talet och är ett länsförbund inom Svenska Naturskyddsföreningen. Länsförbundets verksamhetsområde utgörs av medlemskretsarnas geografiska utsträckning.NiBkarta jpg

På kartan kan du se de lokala 15 kretsarna som tillhör Naturskyddsföreningen i Bohuslän.
Lysekil – Munkedal är numera ihopslagna till en krets.

Våra stadgar hittar du här.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Anders Ridderström, ordförande, riddarn5306[a]gmail.com