Strandskyddsnätverket

Kontaktperson för nätverket: boel.lanne[a]naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen driver enträget arbetet med att försvara Sveriges stränder mot exploatering. Vi gör det både genom att försöka påverka lagstiftning och genom att bevaka och, vid behov, överklaga enskilda ärenden. Den strandskyddslag vi har idag är tyvärr inte så stark att den skyddar stränderna i den utsträckning som skulle behövas. Dessutom tillämpas lagen ofta felaktigt eller tolkas till exploatörers fördel. Detta drabbar naturen och begränsar allemansrätten, den unika och fantastiska rätt vi i Sverige har att vistas i och njuta av naturen även om vi inte äger den.

Pålning Skåpesund

Ideella föreningar som har färre än 2000 medlemmar (dvs alla kretsar i Bohuslän) får själva överklaga ärenden enligt miljöbalken. Fortfarande kvarstår kravet på att föreningarna enligt sina stadgar skall jobba för miljön och att de skall ha funnits i minst 3 år.

Om ni i er krets vill ha hjälp av Naturskyddsföreningen i Bohuslän med strandskyddsärenden kontakta någon av oss Boel Lanne eller Inge Löfgren. Vi har fullmakt från styrelsen att driva strandskyddsfrågor i Bohuslän. Vill ni driva ärenden själva så står vi naturligtvis gärna till tjänst som bollplank. Berätta gärna för oss om ärenden ni lyckas/ misslyckas med så kan vi vidarebefordra till de andra i strandskyddsnätverket.

Naturskyddsföreningen i Bohuslän fokuserar sitt arbete på att värna lagligt skyddade stränder och vatten från exploatering. I första hand går vi igenom politiska beslut i vissa kommuner och när vi ser att dispenser givits, som vi anser olagliga, överklagar vi till Länsstyrelsen eller Miljödomstolar.

Tryggö

I många av de fall vi agerat i de senaste åren har vi till slut fått rätt i Miljödomstolar och därefter är det meningen att aktuell kommun eller Länsstyrelsen skall se till att domarna följs. Tyvärr sker inte alltid så, vilket ibland beror på att tillsynen från samhället är för långsam, för kraftlös eller att privatpersonen eller företaget inte bryr sig om att följa domsluten.

Lilla Fånyttan bygge 2007

Naturskyddsföreningen i Bohuslän anser att om samhället har lagt ner resurser på att utreda och döma i olika ärenden, skall också domarna åtlydas. Annat vore ett oerhört slöseri med våra resurser och svensk lagstiftning skall följas av oss alla! Naturskyddsföreningen har nu bestämt sig för att öka våra polisanmälningar när vi stöter på fall där utfall av domstolsbehandlingar inte följs.